UprightOnline för studentkårer

Författare:

|

Datum:

|

UprihtOnlie är ett medlemssystem gjort för att förenkla och förbättra kommunikationen mellan studentkåren och era studenter. Öka er medlemsbas och stärk relationen till befintliga medlemmar.
Vi tror att medlemssystemet måste vara enkelt och effektivt. Med e-avier, medlemsportal, kortbetalning, Swish och elektroniska medlemskort ökar chansen till ett snabbt tecknande av nya medlemmar.

UprightOnline har funktioner för att stödja lagstiftningen reglerat i GDPR för loggning, behörighetskontroll, kryptering, funktionalitet för gallring av personuppgifter. Samt möjlighet att få ut registerutdrag.

UprightOnline kan både läsa in från LADOK och ta emot nya medlemmar direkt på webben i medlemsportalen. UprightOnline är integrerat till Mecenat och Studentkortet för snabba leveranser av medlemskortet i appen.
Med vårt medlemssystem kan ni skicka aviseringar om event och seminarier direkt till era medlemmars mobiler. Ni håller era medlemmar uppdaterade och allt sköts direkt via systemet.

Vill ni veta mer? Kontakta oss här!