Upright Online

Ett komplett medlemssystem för alla typer av organisationer

Vi hanterar över 1 miljon medlemmar

  • Upright Online är utvecklat för för organisationer med både enkla och komplexa organisationsstukturer.
  • Modulerna i standardsystemet konfigureras enkelt efter er organisations unika behov.
  • Systemet är extremt lätthanterligt och ni är snabbt igång efter en introduktion från oss.

Tillgängligt var som helst, när som helst

  • Upright Online är molnbaserat och tillgängligt via webbläsare i mobil, surfplatta eller dator. 
  • Medlemsportal och bokningssystem kopplas direkt till er hemsida.
  • Vi på Upright ansvarar bland annat för drift, support, tillgänglighet och säkerhet. 

Betala bara för det ni använder

  • Ni betalar bara för det ni använder och utifrån storleken på er organisation
  • Systemet möjliggör för elektroniska betalningar såsom Swish, kortbetalning och E-faktura.
  • Förenklad hantering för er, och era medlemmar.

Medlemsportalen med SSO

Idag kräver användare smidiga kundresor när de navigerar bland olika webbplatser. Att upprepade gånger behöva logga in på nytt varje gång man byter webbplats är både tidskrävande och [...]