Med Uprights digitala medlemskort har era medlemmar alltid tillgång till sitt medlemskort i mobilen.
Ni kan enklare kommunicera med era medlemmar samtidigt som ni reducerar era kostnader.

 

Testa Demo

Medlemskort - Wallet

  • Med Uprights digitala medlemskort når ni medlemskort och biljetter direkt i mobilen.
  • Medlemskortet nås i appen Wallet för iPhone och PassWallet för Android som laddas ner från Google Play.
  • Skicka ut information, erbjudanden och nyheter till medlemmar direkt via mobilen.
  • Scanna medlemskort, säsongskort eller biljetter direkt via mobilen.
  • Medlemmar kan boka/avboka aktiviteter och uppdrag via mobilen.
  • Reducera kostnader och påverka miljön genom att sluta producera plastkort.