Digitala Medlemskort

Med Uprights digitala medlemskort har era medlemmar alltid tillgång till sitt medlemskort i mobilen.
Ni kan enklare kommunicera med era medlemmar samtidigt som ni reducerar era kostnader.

Med Uprights digitala medlemskort når ni medlemskort och biljetter direkt i mobilen.


Medlemskortet nås i appen Wallet för iPhone och PassWallet för Android som laddas ner från Google Play.


Skicka ut information, erbjudanden och nyheter till medlemmar direkt via mobilen.

Digitala medlemskort

Scanna medlemskort,
säsongskort eller biljetter
direkt via mobilen.


Medlemmar kan boka/avboka
aktiviteter och uppdrag
via mobilen.


Reducera kostnader och påverka miljön genom att sluta producera plastkort.