Betala för det ni använder

System som en tjänst – eller molntjänst – är det lönsammaste sättet att använda färdiga lösningar via Internet. Medan andra talar om ”framtiden” levererar vi redan ett molnbaserat affärssystem till ett flertal kunder. Vi tar ansvar för era IT-investering hela vägen. Ni kan fokusera på det ni är bra på och utveckla verksamheten för framtiden. Vi ser till så att IT-stödet alltid finns med allt ni behöver. Inget krångel, inga bekymmer och inga licenser!

Tidigare kunde man rimligtvis förvänta sig att ett väldesignat affärssystem fungerade utan grundläggande funktionsändringar genom de 10–15 år det användes. Så är det inte längre, och de allt snabbare förändringarna i marknadsvillkoren är endast en del av förklaringen. En annan och lika viktig anledning är att affärssystem, som mycket annan mjukvara, i allt högre grad distribueras och drivs på molnservrar. Någon som kan vara till fördel för er som kund.

Traditionellt sett har det varit ett självständigt, tidskrävande och kostsamt projekt att uppdatera t.ex. Microsoft Dynamics en nyare version, men med en molnbaserat medlemssystem kan ni alltid kan vara uppdaterade. Detta är extra viktigt i takt med att utvecklingen går mot processcentrerade affärssystem som har hand om en stadigt ökande del av verksamhetskritiska funktioner. Något som tidigare var utspridda över sekundära system eller hanterades manuellt. Med tanke på detta är det viktigt att systemet i sig självt klarar att hålla sig i god form och inte fungerar som ett hinder för att utveckla företagets processer.

Redan nu utkommer nya funktioner med ganska korta intervaller, UprightOnline är ett molnbaserat medlemssystem som uppdateras regelbundet för att uppfylla era nuvarande och framtida behov. Till sist ger ett molnbaserat affärssystem möjlighet att kringgå behovet av dyrbara och begränsande specialresurser som att köra bakgrundstekniker eller SQL Server. Nödvändiga för att köra ett system. Ni lyfter ganska lätt ansvaret för drift och underhåll från era egna axlar så att ni kan frigöra resurser till andra uppgifter.