Bred erfarenhet

Idag har flera föreningar och medlemsorganisationer behov av automatisering och modernisering samt ett ökat krav på effektivitet och säkerhet.

Upright har under åren tillsammans med våra kunder utvecklat ett flertal innovativa och paketerade moduler för våra organisationer och föreningar. Dessa moduler i UprightOnline hjälper dagligen våra kunder i sitt arbete med förenkla åtkomsten av information som är nödvändig för att utföra viktiga arbetsuppgifter på produktivt och effektivt sätt.

Redan 2002 levererade Upright sitt första medlemssystem till större organisationer (> 100 000 medlemmar). Sedan dess har vi arbetat med en rad olika organisationer och föreningar och har därför en stor kunskap om hur olika föreningar fungerar och vilka systemstöd de behöver för att hantera sina medlemmar på ett kostnadseffektivt sätt.

När en organisation skall investera i ett nytt system är det viktigt att den nya tjänsten kan lösa nuvarande utmaningar men det avgörande är att se till att det också är förberett för fortsatt utveckling och anpassat för framtiden. Ett affärssystem som Upright-Online kan stötta er verksamhet under förändringsprocesser oavsett om det handlar om ett behov av att implementera nya processer, digitalisering, att anpassa eller optimera förhållanden till ändrade medlemsmönster. Upright-Online utgör grunden för medlemskommunikation och organisationers interna medlemsadministration.

Upright utvecklar alla delar av våra tjänst och är inte beroende av systemplattformar från tredje part. UprightOnline är en moltjänst som kan användas av alla typer av organisationer så att ni slipper en intern IT administration av systemet.