upright online

Här kommer en slogan eller liknande

Bred erfarenhet
Idag jobbar vi med alla slags organisationer. Vårt system används bland annat av storia ideella föreningar, fackförbund, idrottsföreningar, politiska organisationer och studentkårer. Upright har ett standardsystem som finns redo för er att använda redan idag oberoende vilken organisation ni tillhör.
Ett system för alla organisationer
Vårt medlemssystem fungerar utmärkt för medlemsorganisationer med både enkel och/eller komplexa organisationsstrukturer. Med vårt system kan ni ha olika nivåer av medlemskap och behörigheter som återspeglar ansvar och inflytande inom organisationen. Har ni speciella behov finns det även möjligheter till kundanpassningar.
Kom igång med ett knapptryck
Vårt system är extrem lätthanterligt vilket gör att ni på kanslitet är igång efter en kortare introduktion. Alla medlemmar kan nå systemet via sin vanliga webbläsare i mobilen, surplattan eller datorn vilket gör att ni inte behöver introducera era medlemmar till ett nytt komplext system.
Betala för det ni använder
Med vårt system ingår inga startavgifter eller dolda avgifter. Ni betalar endast för antal medlemmar och de tjänster som ni använder er av. Detta gör Upright till ett av de mest lönsamma systemen på marknaden.
Förenklad hantering för medlemmar
Med vår tjänst ger ni era medlemmar möjlighet att att uppdatera personliga uppgifter och inställningar. Här samlas även all betydande information som: medlemsnummer, aktuell period för medlemsskap och genomförda utbildningar. Som medlem kan man även skriva ut medlemsintyg eller förnya sitt medlemsskap. Allt för att göra medlemskappet så effektivt som möjligt.
Enkla betallösningar
Vårt system har inbyggda och integrerade betalningslösningar. Låt era medlemmar välja hur de vill ha sin faktura med antingen OCR-betalning via utskick eller e-post, Autogiro eller E-faktura. Detta avlastar er ekonomiavdelning samtidigt som ni erhåller ökad självbetjäning med bland annat integration mot DIBS och Swish.

1 2 3 4 5