Verksamhetssystem för medlemsorganisationer

Författare:

|

Datum:

|

Ett komplett medlemssystem

Letar er organisation efter ett komplett medlemssystem eller bara efter några specifika moduler som medlemsregister, fakturering, betalning, kommunikation eller medlemsportal? Att anpassa kommunikation och medlemsservice efter varje organisations unika förutsättningar och behov är något som vi på Upright har specificerat oss på. 

Funktioner för en effektivare medlemsservice

Uprights har en effektiv systemlogik där ni kan skapa kampanjkoder (”taggar”) för att hålla reda på och gruppera medlemmar på alla möjliga sätt. Exempelvis om ni vill återkoppla till alla de som blivit medlemmar under ett evenemang eller alla som nyttjar autogiro. Detta medför komplett spårbarhet och individanpassad medlemshantering. Ni kan nyttja denna kampanjkod/tagg som en ny sökparameter, få ut listor eller göra målgruppsanpassade utskick. Det effektiviserar även arbetsflöden och gör det möjligt att anpassa medlemsservice och kommunikation efter medlemmars unika förutsättningar.

Få bättre insikt i er organisation 

Varje medlem som anger en kampanjkod vid betalning får samma kod i systemet för komplett spårbarhet. Därmed kan ni se hur många och vilka som har tagit del av varje kampanj, förmån eller ett erbjudande. Olika kampanjtaggar tilldelas automatiskt de som har blivit medlem online eller förnyat sitt medlemsskap via medlemsportalen.

Ni kan därför ta fram beslutsunderlag och rapporter över hur många förnyelser eller nya medlemmar som ni fick från en aktivitet och förstå vilka värvningskanaler, verksamhetsinitiativ och aktiviteter som ni bör fokusera på.

Optimera era medlemsförmåner

Uprights system är ett komplett verksamhetssystem som gör det lättare att samarbeta med partners och hålla reda på vilka av era medlemmar som nyttjar medlemsförmåner. Samt till vilken grad varje medlemsförmån nyttjas med hjälp av era kampanjkoder. Exempelvis kan ni se vilka försäkringar som nyttjas av vilka medlemmar som en förmån och vilka medlemmar som tar del av partners erbjudanden. Automatisk tilldelning av kampanjkoder kan ske via nya integrerade formulär eller via integration mot webbens befintliga formulär. Även samarbete med telemarketing-bolag förenklas då de medlemmar som värvas kan få en kampanjkod tilldelad automatiskt för komplett spårbarhet. Även förmedling och hantering av tjänster och digitala produkter underlättas med denna systemlogik.

Sammanfattningsvis är Upright ett komplett verksamhetssystem som hjälper er organisation att effektivisera allt arbete kring medlemmar och er verksamhet. Ni minimerar risker i manuella processer, får ökad kontroll och spårbarhet kring era processerna. Med individanpassat medlemshantering och kommunikation får ni fler medlemmar och kan vårda medlemmar efter deras unika förutsättningar.