Varför du som medlemsansvarig bör överväga ett moln från Sverige

Författare:

|

Datum:

|

Det är inte bara risken att lyda under utländsk lagstiftning som bör påverka hur ni tänker i valet av molnleverantör, även klimatfrågan och möjligheten till lokalt samarbete är anledningar att välja en svensk molnaktör istället för en global molnjätte.

Amerikanska aktörer exponerar er för Cloud Act – trots datacenter på svensk mark

Ända sedan den amerikanska lagen Cloud Act trädde i kraft i mars 2018, tätt följd av den europeiska dataskyddslagen GDPR, så har frågan om dataintegritet varit en viktig punkt på företags agendan. En vanlig missuppfattning är att exempelvis Amazons etablering av datacenter på svensk mark kringgår problematiken, men det är alltså bolagets hemvist som avgör frågan och AWS har också bekräftat att de inte kan garantera att deras svenska kunders data stannar i Sverige. Valet att använda svensk molntjänst, med all lagring på svensk mark, garanterar att er data endast omfattas av svensk lag.

Upright har därför för vana att välja lokala molntjänster för kunder och projekt med särskilt känsligt eller sekretessbelagt data. Hos de uttalat värderingsdrivna bolagen syns en utveckling mot att frågan även lyfts till strategisk nivå. Valet av molnleverantör blir en konkurrensfördel som konkretiserar bolagsvärderingarna och kan kommuniceras både internt och externt.

Fortsatt låga miljöbetyg för globala aktörer – innovationen sker lokalt

Företag har idag regulatoriska, politiska och sociala krav på sig att minska sitt koldioxidavtryck. Med en global datatrafik som mer än fördubblas vart fjärde år, samt ökande fokus på redan insamlat data genom maskininlärning och AI, blir därför frågan om datacenter och deras stora miljöpåverkan en högst central fråga.

Genom att göra ett medvetet klimatval av leverantör för molntjänster och colocation kan både vi som IT- och datakonsultbolag och våra kunder ta rejäla kliv framåt i era miljömål. Framför allt är det de svenska molnaktörerna som visar långtgående miljöåtaganden, till skillnad från de globala aktörerna som satt snabb utbyggnad före hållbarhet. Här i Sverige ser vi en konkret utveckling och implementering av cirkulära och klimatsmarta modeller, exempelvis där överskottsvärme från datacenter nyttjas för att värma bostäder.

Nära relation ger ett framgångsrikt samarbete

Det kan upplevas svårt att komma i direktkontakt med och få snabb hjälp av sina globala IT-leverantörer. En lokal molnleverantör har helt enkelt bättre möjligheter till ett mer långtgående serviceåtagande och ansvar för dig som kund. När ni som svenskt bolag blir kund hos en global IT-gigant så är ni en relativt liten och anonym spelare, som erbjuds generiska tjänster trots att ni har specifika, kvalificerade behov och krav. Med en svensk molnleverantör kan ni i högre utsträckning få skräddarsydda lösningar, med tydlig prissättning, bättre tillgänglighet och support. I slutändan innebär det ökade möjligheter till riktigt konkurrenskraftiga erbjudanden till era kunder. Detta oavsett var på resan mot molnet som ni befinner er. En ren molnlösning är inte rätt för alla, alltid, utan kan behöva kompletteras med exempelvis colocation i närområdet.

Vill ni veta mer? Kontakta oss här!