Upright Online lanseras i ett nytt användargränssnitt

Nu finns Upright Online i en ny version av användargränssnitt och det nya gränssnittet är även mobil anpassat. Det nya gränssnittet kommer att gälla from augusti 2018. Vi har strävat efter att behålla styrkan i våra medlemsystem och att det fortsatt är enkelt och effektivt. Den nya versionen kommer passa föreningar, studentkårer, förbund och även företag som hanterar medlemmar, medlemsbetalningar och vill ge ut medlemskort i valfria media dvs digitalt eller papper.