Få in medlemsavgifter via Swish

Författare:

|

Datum:

|

Betala avgifter med Swish-appen

Upright gör det nu möjlighet för era medlemmar att betala avier, fakturor eller gåvobrev med hjälp av Swish. Via ert medlemssytem kan ni nu skapa QR-koder på era avier som era medlemmarna sedan skannar via Swish-appen. När en medlem skannar QR-koden på er faktura så får personen upp förslag på en betalning till ert BG/PG. Alla fält med väsentlig information för betalning är redan ifyllda, inklusive OCR-koden i anteckningsrutan för en automatisk avprickning av betalning. Att betala sin medlemsavgift har aldrig varit så enkelt!

Möjligheten att lägga in QR-koder på avier/ fakturor är en tilläggstjänst för Uprights medlemssystem. Vi berättar gärna mer, kontakta oss här!