Riksorganisationer och
Intresseföreningar

Ett väl utvecklat CRM-system för att skicka ut nyhetsbrev, avier och hålla en regelbunden kontakt med alla medlemmar.

Standardsystemet för alla typer av riksorganisationer
Upright Medlemssystem passar riksorganisationer, ideella föreningar och andra geografiskt spridda sammanslutningar. Det är ett moduluppbyggt system som enkelt kan anpassas till alla möjliga olika organisationsstrukturer. Ett medlemssystem som samlar all information på ett och samma ställe.

Upright Medlemssystem sammanställer betalningar och avräkningar för olika sektioner och medlemskategorier. Bokningssystem, kalender och aktivitetshantering är från början inbyggt i systemet. Dessutom finns en väl utvecklad CRM-funktion gör det enkelt att skicka ut nyhetsbrev, avier och hålla en regelbunden kontakt med alla medlemmar.

Inga dyra installationer, inga långa uppstartstider. Allt sköter du via din vanliga webläsare. Upright är ett standardsystem som finns redo att använda idag.

För ungdomsorganisationer som årligen behöver ta fram medlemsstatistik för MUCF är Upright perfekt. Inbyggd finns stöd för bekräftelser via SMS eller E-post. Statistik för medlemsantal mellan 6 och 25 år uppdateras dagligen och går att exportera till Excel.