Uppfyll lagkrav på e-faktura med Upright

Författare:

|

Datum:

|

Den 1 april 2019 införs lagkrav på att skicka e-faktura till offentlig sektor i Sverige.

Vi på Upright hjälper dig och dina leverantörer att uppfylla kraven! Med UprightOnline kommer du snabbt och enkelt igång med att skicka e-fakturor via PEPPOL.

Lagkravet på e-faktura införs i linje med ett EU-direktiv som innebär att offentlig sektor i alla medlemsländer senast 2019 måste kunna ta emot och hantera fakturor elektroniskt. I Sverige (och flera andra länder) har man infört en infrastruktur som innebär att fakturorna kan skickas via nätverket PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Genom att använda dig av Upright når du inte bara företag som är kopplade till PEPPOL. Vi arbetar aktivt med alla typer av media för att du genom en anslutning till vår tjänst ska kunna nå alla dina medlemmar och affärspartners – oavsett var de befinner sig eller vilket nätverk de använder.

Kontakta oss för att veta mer om E-faktura och regelefterlevnad