Om Upright

Upright är ett komplett system för medlemshantering och kommunikation.

Det finns inget annat medlemssystem som är så enkelt att använda, som ger så mycket för pengarna och som kommer så nära medlemmarna.

Det finns inga startavgifter eller dolda avgifter. Ni betalar bara för antal medlemmar och de tjänster som ni använder.

Medlemssystemet är så lätthanterligt och säkert att ni på kansliet är i gång efter en kortare introduktion. Alla medlemmar når systemet via sin vanliga webbläsare i mobilen, surfplattan eller datorn.

Upright är en modern molntjänst därför att systemet hela tiden är i ständig utveckling.

Du som har således alltid tillgång till den senaste och mest uppdaterade programvaran.

Komplett ekonomihantering

Upright har komplett funktionalitet för hantering av föreningens ekonomi.

Systemet hanterar både avier för medlemsavgifter och fakturor för kursbokningar/produkter. Då redovisning sker i samma tabell i bokföringsunderlaget får du en komplett överblick på verksamheten.

Upright är utmärkt för organisationer som både har verksamhet som är momsfri (medlem / organisationssdel) och momsregistrerade ( produktförsäljning / resor / utbildning )

Erhåll komplett överblick på betaltranskationer via bokföringsordrar, inläsning OCR-avier med fellistor och korrigering, Manuell inbetalning samt rapporter samt mycket mer.

Inbyggd dokumenthantering

Samla era standarddokument och protokoll utan att behöva maila fram och tillbaka eller använda externa tjänster eller andra system. All information finns sparad på ett säkert ställe och direkt tillgångligt via medlemssystemets inlogging!

Ladda upp lathundar, manualer eller årsprotokoll. Upright har komplett funktionalitet för administration och spridning av interna dokument. Det går att söka och lagra dokument per organisationstillhörighet.

Betallösningar

Systemet har inbyggda och färdigintegreade betalningslösningar. Låt era medlemmar välja hur de vill ha sin faktura, antingen OCR-betalning via utskick eller e-post, Autogiro och E-faktura.

Medlemsportalen avlastar er ekonomiavdelning rejält samtidigt som ni erhåller ökad självbetjäning tackvare integration mot DIBS.

Medlemsportal för självbetjäning

Ge era medlemmar möjlighet att logga in för att uppdatera personliga uppgifter och inställningar.

På medlemsportalen framgår medlemsnummer, aktuell period för medlemskap, genomförda utbildningar och valda intressekategorier.

Självbetjäningstjänster som ingår:

Medlem kan själv skriva ut medlemsintyg, intyg för genomförda kurser och  även justera intressekategorier.

Förnyelse av medlemskap kan ske antigen via bankkort eller via OCR.

Samtliga avier som skapas i medlemssystemet återges på medlemsportalen. Ni behöver inte e-posta eller skicka brev. Medlem kan själva ladda ned avi i PDF-format. Vid inbetalning uppdateras betalstatus per avi direkt.

 

Ärendehantering

Komplett funktionalitet för att registrera och administrera inkommande och utgående/upprättade handlingar med tillhörande statistik.

Det går att se antalet ärenden som handläggs per dag, vecka, månad och år samt se fördelning mellan handläggare och ärendetyperna Telefon, Brevsvar och Process

Distribution

Skickar ni ut artiklar som paket, presenter eller produkter som kräver transpart via postbud eller annan distribution?

I Upright kan ert distributionsföretag kan själv logga in och hämta aktuella mottagarlistor. Eller kan ni ta ut distributionslistan på excel. Utskickade artiklarna sparas på respektive medlems medlemskort.

Underlättad fakturahantering

Systemet levererar automatiskt utskriftunderlag direkt till tryckeri för distribuering till post. Hela den manuella rutinen kring betalningsregistreringen är ersatt av smart inläsning via bankfil som även triggar återavisering vid utebliven betalning.

Mindre organisationer med fåtalet fakturor eller avier kan få utskriftsunderlag direkt till lokal skrivare på kontoret. Detta passar kunder som inte har så stora volymer där tryckeritjänsterna blir för dyra.

Förtroendeuppdrag / Ledare / Funktionär

Nå ut med rätt information till rätt person via brev, mejl och SMS.
Använd Upright för att organisera föreningens kontaktpersoner.

Kategorisera era kontakterna efter deras funktion som funktionär, journalist, bibliotek eller leverantör. Ange vidare om det är en intern kontakt, dvs en person som är aktiv inom den egna egna organisationen, eller extern kontakt som en myndighet eller liknade.

Bokningssystem

Administration av årets kurser hanteras i en kalenderfunktion. På detta sätt kan hela verksamheten planeras i förväg.
Samtliga bokningar är kopplade till medlemssystemets bokföring och fakturering gör att samma rutiner kring fakturing och betalningsstatus kan användas. Bokningssystemet beställs som en tilläggsmodul.