UprightOnline: Responsive Medlemsprogram

Författare:

|

Datum:

|

UprightOnline är ett responsive och mobilanpassat medlemsprogram som har fått ett nytt användarvänligt och responsive gränssnitt för medlemshantering i mobil, surfplatta eller dator. Det nya gränssnittet kommer att gälla from augusti 2018. Vi har strävat efter att behålla styrkan i våra medlemsystem och att det fortsatt är enkelt och effektivt. Den nya versionen kommer passa föreningar, studentkårer, förbund och även företag som hanterar medlemmar, medlemsbetalningar och vill ge ut medlemskort i valfria media dvs digitalt eller papper.

Det är ett medlemssystem i ständig utveckling. Vi är en helhetsleverantör som tar ansvar för att ni ska få största möjliga nytta av systemet. I tjänsten ingår snabb support med korta SLA:er och alla förbund har möjlighet att ta del av 4 nya versioner per år och kan ta del av kundanpassad vidareutveckling när behoven förändras. All sådana utveckling blir tillgängliga för samtliga kunder som önskar använda sig av den. Flera kunder kan gå samman och dela på utvecklingskostnaden vid gemensamma behov.

Systemet omfattar nya funktioner för verksamhetsstöd såsom inbjudningsutskick för förnyat medlemskap via valfria kanaler. Exempelvis kan medlemmar som tidigare har betalat avgiften med Swish få sms med en länk till Swish för förnyelse av medlemskapet, denna betalning prickas då av automatiskt i systemet.

Sedan tidigare finns funktioner för medlemsadministration, kursadministration, evenemangshantering, ärendehantering, dokumenthantering, givaradministration, automatiserad fakturering och betalningshantering med integrerade ekonomifunktioner samt webbaserad självbetjäning för förtroendevalda och medlemmar. Utöver detta finns en säkerhetsmodul för åtkomstadministration och behörighetsstyrning på flera nivåer för varje funktion.

De lokala organisationerna eller föreningarna inom ett förbund kan dessutom själva ta fram medlemslistor, statistik o rapporter så att ni får mer tid till att värva och vårda medlemmar.

Ett medlemsprogram gör det lättare att nå upp till MUCF:s rapporteringskrav och automatiserar MUCF-rapporteringen med schemalagd sammanställning av statistik och dataöverföring till MUCF, RF och andra myndigheter.

Dessutom blir systemet över era medlemmar, prenumeranter, givare eller kontakter uppdaterat automatiskt med vår integration mot folkbokföringsregistret, därmed behöver ni inte skicka lika många påminnelser och era fakturor då kommer till rätt adress vilket resulterar i fler inbetalningar från medlemmar.
Läs mer om det Mobilanpassade Medlemssystemet