Medlemshantering och service förbättras med UprightOnline

Författare:

|

Datum:

|

Förbättrad medlemshantering och medlemsservice

Medlemshantering är inte alltid helt enkelt. Dessutom ställer GDPR krav på att ert medlemsregister alltid är uppdaterat. Vårt system hjälper er med detta genom automatiska uppdateringar av era medlemmars uppgifter baserat på folkbokföringsregistret. Detta säkerställer även att alla era brevutskick kommer till rätt adress.

Uprights system hanterar obegränsat antal medlemskategorier och medlemstyper såsom stödmedlemmar, hedersmedlemmar och familjemedlemmar. UprightOnline är mer än bara ett medlemsregister, det förenklar hantering av gäster, prenumeranter, volontärer, gåvogivare, partners, företag och presumtiva medlemmar.

Systemet hanterar obegränsat antal medlemskap och priser. Flera förbund hanterar idag medlemmar som har flera medlemskap samtidigt hos olika föreningar och lokalorganisationer, utöver deras medlemskap i distrikt och regioner. Allt detta anpassas efter er organisations unika behov.

Det är ett välbeprövat och kraftfullt standardsystem som vi konfigurerar med kortare implementationstider än specialbyggda lösningar. Vi kan uppfylla alla era behov, oavsett hur komplex er organisationsstruktur eller medlemsstruktur är.

Medlemsutveckling och medlemsförmåner

Medlemsprofiler och segmenteringsgrupper skapas baserat på flera valfria parametrar såsom betalningssätt, nyttjande av förmåner och deltagande i aktiviteter. Med systemet får ni statistik på medlemsutvecklingen, insikter och beslutsunderlag för verksamhetsfrågor samt bevis på vilka målgrupper som kan nås med förmåner och erbjudanden. Ju mer data och insikter er verksamhet genererar om medlemshantering desto enklare blir det att spåra vad som har hänt varje medlem och varför.

Med unika statistikfunktioner och BI-funktioner analyseras medlemsvärvning och medlemstapp samt ger er insikter kring hur väl olika medlemsförmåner och erbjudanden fungerar och varför medlemmar avslutar sina medlemskap. Ni erhåller insikter kring vilka förmåner som kan förbättras, ni förstår hur förmånerna kan förbättras och vilken målgrupp som faktiskt nyttjar dessa. Statistiken presenterar även insikter kring hur värvningar genom olika kanaler presterar.

Kontakta oss gärna här för att få reda på mer.