Automatiserad fakturering och betalning

Författare:

|

Datum:

|

  • Vad är kostnaden för att skicka inbetalningskort eller pappersfakturor till era medlemmar?
  • Hur många timmar spenderar er organisation på att sammanställa och bearbeta fakturaunderlag?
  • Måste fakturor kontrolleras och betalningspåminnelser skickas manuellt?

Vi hjälper er att spara tid och kostnader med automatiserad fakturering och betalning, samt genom förenklad hantering av inbetalningskort.

Utskick av inbetalningskort och elektroniska betalningssätt

UprightOnline gör det möjligt för er organisation att erbjuda era medlemmar betalningssätt med E-faktura, Autogiro, Kortbetalning, Swish, delbetalning, inbetalningskort, faktura, epostfaktura med mera. Genom att ha olika elektroniska betalningssätt tillgängliga minskar ni krångel och tiden det tar att skicka inbetalningskort och fakturor via brev. Detta gynnar även miljön och sänker era kostnader för porto och tryckeri.

Oavsett vad syftet för betalningarna är och vilka transaktioner som ska hanteras kan ni erbjuda elektroniska betalningssätt på plats, online eller via mobilen. Alla betalningar och betalningssätt hanteras av systemet via era kanaler med tillhörande reskontra. Exempel på detta är medlemsregistrering via Swish och SMS, Kortbetalning och Swish i medlemsportalen för att bli medlem eller förnya sitt medlemskap.

Om en medlem väljer att använda sig av inbetalningskort eller faktura genereras och skickas de OCR-kodade fakturorna direkt från ert system till trycker. Detta gör att betalningarna som går till era bankkonton skapar inläsningsfiler i internetbanken som automatiskt läses in i medlemssystemet. Medlemmarna prickas av som betalda och bokföringsunderlag skapas automatiskt. Fördelningsrapporter för föreningarna eller lokalorganisationerna skapas automatiskt för effektiv betalningshantering.

Med automatiserad fakturering och betalning i UprightOnline spar ni tid och energi då all avisering sker automatiskt med det betalningssätt som medlemmen valt eller har använt tidigare. Exempelvis om medlemmen vid registrering valt att betala med Swish skickas automatiskt ett sms med en Swish-länk för förnyelse och när medlemmen har betalat sker automatisk avprickning. För de som inte har Swish, E-faktura eller Autogiro skapas fakturor automatiskt av systemet baserat på era mallar i kombination med medlemmens medlemsperiod, priser, kampanjer och er egna design, dessa skickas via epost till de som har valt denna kanal. Till internetbanken skickas de som valt E-faktura och direkt till tryckeri för de medlemmar som valt inbetalningskort/postavisering.