GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det nya EU-direktivet anger på vilket sätt man får samla in, lagra och behandla personuppgifter.

För oss på Upright är det en självklarhet att följa all lagstiftning och i synnerhet de nya regler som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR). Inte minst för att värna om våra kunders och samarbetspartners förtroende samt också de säkerhetsaspekter som kan kopplas till hanteringen av personuppgifter. Läs mer nedan om hur vi ser på insamling, lagring och behandling av personuppgifter och rättslig grund, GDPR och register.

Vi använder den rättsliga grunden för att uppfylla avtalets utövande och berättigat intresse i vår digitala kommunikation till våra kunder vilket också är helt i enlighet med god sed och med Swedma’s etiska regler. I dessa fall är integritetsintrånget att anse som ringa.

Du har självklart alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från vår digitala kommunikation, och du kan också kontakta oss om du vill att vi avregistrerar dig. Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor rörande vår policy om personuppgifter, GDPR och register.

Begäran om registerutdrag

Du kan alltid begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Begäran om registerutdrag »