Det effektiva verktyget för sänkta kostnader när det gäller hantering av post

Författare:

|

Datum:

|

Att hantera utgående post kan både vara kostsamt och tidskonsumerande för er medlemsorganisation. Utskrifter, vikning, lägga breven i kuvert som ska förslutas, för att sedan postas. Totalkostnaden i form av arbetstid och material kan bli kostsamt.
Vi på Upright erbjuder er medlemsorganisation lönsammare alternativ där ni låter vår verksamhet ta över hela post-processen. Vårt system hanterar hela processen automatiskt vilket innebär att vi printar, kuverterar, frankerar och postar. Allt till en betydligt lägre kostnad.
Med Upright sänker ni kostnaderna för utskick, får full spårbarhet, enkel användning samt minskad miljöpåverkan då vår produktion är miljöcertifierad och optimerad. Allt för att ni ska få mer tid för kärnverksamheten och era medlemmar. 
Vill ni veta mer om hur vi kan reducera era kostnader? Kontakta oss här.

Vill ni veta mer? Kontakta oss här!