5 steg för att hålla ert medlemsregister uppdaterat

Författare:

|

Datum:

|

Att hålla ett medlemsregister uppdaterat är inte bara en trygghet för era medlemmar, utan även en skyldighet enligt personuppgiftslagen (GDPR). 

1. För att uppfylla lagen om GDPR krävs säker hantering av personuppgifter med krypterad inloggning. Något som UprightOnline erbjuder. När medlemmar anger sina personuppgifter behöver  samtycke ges vilket kräver ett medlemssystem för att skapa och hantera dessa medgivanden. Dessutom behöver er organisation göra det möjligt för medlemmar att själva kunna begära ut all data eller få sin personliga data raderad från registret. Allt detta ansvarar UprightOnline för, så att ni kan fokusera på medlemmarna och er verksamhet.

2. Om en medlem begär utträde ur er organisation så ska ni rensa dess person-data direkt. Dock bör ni behålla all fakturainformation i 7 år för att er revisor ska kunna se att en medlem funnits i era register. Ni kan även behålla medlemmens postnummer för att se statistik över vart ni tappar medlemmar. Med UprightOnline sker detta med ett enkelt knapptryck.  

3. Ändra all er medlemsdata manuellt eller nyttja Uprights registertvätt som automatiskt uppdaterar namn, adress och telefonnummer. 

4. Gör det möjligt för era medlemmar att själva uppdatera sina medlemsuppgifter online.

Skulle ni själva föredra att sitta i telefonkö när ni ska uträtta ett ärende hos en myndighet eller vill ni hellre logga in på “mina sidor” med Mobilt BankID? Med Uprights medlemsportal erbjuder ni era medlemmar ett smidigt sätt att själva hantera medlemsärenden direkt online. På så sätt spar ni tid och får fler nöjda medlemmar. En medlemsportal erbjuder medlemmen ett smidigt sätt att själva hantera medlemsärenden direkt online.

5. Överväg ett medlemssystem förintegrerat mot SPAR för automatiska uppdateringar från folkbokföringsregistret.På så sätt slipper medlemmen meddela om adressbyten vilket säkerställer att alla era utskick alltid kommer fram till varenda medlem!

Mer information om GDPR hittar ni i vårt tidigare inlägg samt på datainspektionen.