Upright Medlemssystem passar utmärkt medlemsorganisationer som har en nationell organisation med distrikt och lokalavdelningar.

Geografiskt spridda medlemmar medför ett kommunikationsbehov av varierande slag.
Välj den kommunikationskanal som är mest lämplig för er verksamhet och som svarar mot
era medlemmars önskemål.

Då ingen organisation är den andre lik finns alla möjligheter att implementera unika verksamhetskrav som en egen modul.

Prata med oss för att utforma ett medlemssystem som stödjer er verksamhet.

Standardfunktionalitet

◾Betalningshantering
◾Exportfunktioner
◾Dubbletthantering
◾Kampanjhantering
◾Kommunikation
◾Exportfunktioner
◾Schemaläggning
◾Budgetering
◾Svarshantering
◾Statistik
◾Utskickshantering